Kläd er i läder – För alla väder

Norge Levanger Marsimartnan 2019 27 Februari – 2 Mars

En marknad med anor från vikingatid.

Efter 50 års dvala Återuppstod Marismartnan. Givetvis så är det delvis nytt innehåll men med genuin och solid kulturhistorisk förankring. Marismartnan är alltid i samband med Mattisdagen, I månadsskiftet Februari/Mars. Ursrunet till dagens marknad kan spåras tillbaka till vikanatid.

För den intresserade finns det mer att hitta på marsimartnan.no/

 

X