Kläd er i läder – För alla väder

Arjeplogs Vintermarknad 8-10 Mars

Marknad med 376-åriga traditioner

Drottning Kristina anlade marknaden redan på 1640-talet. Framför allt handlade det om byteshandel, inte minst med samerna. Marknaden hade även en viktig social funktion då man kanske endast träffades en gång per år. Här fick man veta om giftermål, dödsfall och andra nyheter. Man betalade även sin skatt, besökte prästen eller fick tvister lösta av häradshövdningen. Marknaden är fortfarande en mötesplats för gemenskap, återseenden och handel.

X